Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz artykułami w czasopismach branżowych

więcej informacji w zakładkach:

http://www.akademiarehabilitacji.pl/publikacje-naukowe/

lub

http://www.akademiarehabilitacji.pl/artykuly-w-czasopismach-branzowych-oraz-wpisy-do-blogow/