WYKAZ OPUBLIKOWANYCH I ODDANYCH DO DRUKU PRAC NAUKOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW KONFERENCJI NAUKOWYCH

PUBLIKACJE NAUKOWE:

Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Pęzińska-Kijak K., Nowak P., Stelter O., 2014. The asymmetry of selected skeleton elements in red fox (vulpes vulpes) and raccoon dog (nyctereutes procyonoides), both wild and farmed Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2014, 309 (29), 25–40.

Baranowski P., Pęzińska-Kijak K., Felska-Błaszczyk L., Żuk K., Nowak P., Kosecka J., Oczeretko K., Chukwu P. & Mazur P. 2014: An attempt to determine the size of biometric differences in the skull of two colour variants of American mink (Neovison vison). Int. J. Morphol. Int. J. Morphol.,32(3):920-926, http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v32n3/art24.pdf

Baranowski P., Wróblewska M., Pęzińska-Kijak K. 2014. Shape variability in the skull of long-tailed chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782).Part.2 Relative growth rate of some skull regions. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 310(30); 5–18

Baranowski P.r, Wróblewska M., Pęzińska-Kijak K.  ,2014. Shape variability in the skull of long-tailed chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782). Part 1. Cranial angles.Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 309 (29); 5–14

Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Seremak B., Pęzińska K., Nowak P., Lasota B., Stelter O., Domestication of the red fox (Vulpes vulpes) reflected in metric characters of selected thoracic girdle bones. Acta Scientiarum Polonorum ser. Zootechnica  12 (2) 2013,15–30.

Baranowski P., Wróblewska M., Nowak P., Pęzińska K.. Biometry of the Skull of Wild and Farm Long-tailed Chinchilla (Chinchilla laniger, Molina, 1782). International Journal of Morphology, 31(3):1003-1011, 2013.

Baranowski P., Wróblewska M., Nowak P., Pezińska K. 2012: Biometry of skull of wild and farm long tailed chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782). Int. J. Morphol., 31 (3), 1003-1011, http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v31n3/art38.pdf

Baranowski P., Nowak P., Pęzińska K., Talaga A.,: Osteometric traits of the selected skeleton elements of domestic cat (Felis silvestris f. catus) from archaeological sites Wolin–town and Szczecin–vegetable market. Acta Scientiarum Polonorum ser. Zootechnica  11(1)2012:3-24.

Stacharski M., Pęzińska K., Wróblewska M.,  Wojtas J., Baranowski P. The biometric characteristics of domestic cat skull in three stages of its growth: juvenile, subadult and adult, Acta Scientiarum Polonorum ser. Zootechnica  , 9 (3) 2010: 65-78.

KONFERENCJE NAUKOWE:

VII Kongres Akademii po Dyplomie „Weterynaria” 21-22 marca 2015 r. Hotel Gromada Warszawa

Felska-Błaszczyk L., Ławrów N., Lasota B., Żuk K., Pęzińska-Kijak K., Muszczyński M., Trzaska K., 2015: Badania nad zastosowaniem probiotyku w żywieniu fermowej norki amerykańskiej (Neovison vison). LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ”Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września 2015 r, Materiały konfernecyjne s. 178.

Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Seremak B.,  Lasota B., Pęzińska K., Nowak P., Stelter O., 2012. Ocena domestykacji na podstawie wartości cech metrycznych szkieletu kończyny piersiowej lisa pospolitego (Vulpes vulpes). LXXVII Zjazd PTZ,10 – 12 września Wrocław, Materiały Konferencyjne. Streszczenia, 195.

 XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego odbywającego się w dniach 27-20.06. 2013r. w Dolinie Charlotty:
– Baranowski P., Pęzińska-Kijak K., Felska-Błaszczyk L., Jarych P., Kościelniak J. Żuk K.: „Wybrane cechy bilateralne szkieletu pozaczaszkowego trzech odmian barwnych norki amerykańskiej”
– Baranowski P., Pęzińska-Kijak K., Felska-Błaszczyk L., Nowak P., Żuk K.: ”Asymetria metrycznych bilateralnych cech czaszki trzech odmian barwnych norki amerykańskiej”.
Pęzińska-Kijak K., Baranowski P.: ”Wybrane cechy anatomiczne trzewioczaszki kaczki lodówki (Clangula hyemalis) i nura rdzawodzyjnego (Gavia stellata) okresowo występujących na wodach terytorialnych Polski”
– Kwit B., Pęzińska-Kijak K., Baranowski P., Lenarczyk N., Kosecka J.: „Oszacowanie wartości cech metrycznych szkieletu przepiórki japońskiej (Coturnix japonica) z uwzględnieniem wieku”
– Kosecka J., Oczeretko K., Chukwu P., Mazur P., Baranowski P., Felska-Błaszczyk L., Pęzińska-Kijak K.: „Charakterystyka biometryczna czaszek norki amerykańskiej (Mustela vison) z uwzględnieniem odmian barwnych i płci”
– Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Seremak B., Pęzińska-Kijak K., Nowak P., Lasota B., Steller O.: „Porównanie wybranych cech obręczy piersiowej i elementów części wolnej kończyny piersiowej lisa pospolitego dzikiego i hodowlanego (Vulpes vulpes) z terenów południowej Polski”.

V Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, panel biologiczny pt: „Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie biologii”, Szczecin, 26 października 2012 r. – Katarzyna Pęzińska-Kijak „Wybrane cechy anatomiczne czaszki kaczki lodówki (Clangula hyemalis) w ramach panelu biologicznego

XII Zachodniopomorski Festiwal Nauki Szczecin-Koszalin, 22-29 września 2012r.
Katarzyna Pęzińska-Kijak: „Syndrom brachycefalizacji”

Konferencja Naukowa „Ptaki miast”, Zielona Góra, 14-16 września 2012 r.
Pęzińska K., Baranowski P.;”Wybrane cechy anatomiczne trzewioczaszki kaczki lodówki (Clangula hyemalis) i nura rdzawoszyjnego (Gavia stellata) okresowo występującego na wodach terytorialnych Polski

XVII Międzynarodowa Konferencja SKN i XXIX Sejmik SKN, Wrocław, 10-11 maja 2012 r.:
Katarzyna Pęzińska, „Morfometria otworu wielkiego kangurów”
6. XIV Kongres PTNW, 13-15.09.2012r –Sekcja Nauk Podstawowych i Podklinicznych- Barszcz K., Kupczyńska M., Jakubczak A., Kuk S., Liwocha E., Pęzińska K.: „Morfometria serce norki amerykańskiej (Neovison vison)”

XXX. Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Kraków 23-24.09.2011:
– Baranowski P., Wróblewska M., Pęzińska K.: „Morfometria wnętrza czaszki szynszyli małej (Chinchilla laniger) z uwzględnieniem wady przerostowej zębów”
– Baranowski P., Pęzińska K.: “The biometric characterestics domestic cat skull in three stages of its growth: juvenile, subadult and adult”
– Barszcz K., Pęzińska K., Kupczyńska M., Baranowski P.: „Morfometria otworu wielkiego u kangurów”

Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w życiu człowieka” oraz XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin 05-08 września 2011 roku
Pęzińska K., Baranowski P.: „ Syndrom brachycefalizacji”,
– Baranowski P., Pęzińska K., Wróblewska M.:”Charakterystyka biometryczna czaszek kota domowego w trzech okresach jej wzrostu: juvenil, subadult i adult”,

I SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH – ZUT w Szczecinie- 11 grudnia 2009 roku, na której został wygłoszony referat pt.: „Wskaźniki czaszkowe kota domowego i tygrysa-relacje wzajemne”, Katarzyna Pęzińska, Marcin Stacharski

• Uczestnictwo w spotkaniach Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, czynnie: wykład na temat Syndromu Brachycefalizacji u różnych gatunków zwierząt.